Městys Netvořice leží v malebné krajině mezi zámkem Konopiště a rekreační oblastí Slapy, 15 km od okresního města Benešov . První písemné zmínky o Netvořicích pochází z roku 1205. Archeologické nálezy dokazují osídlení tohoto kraje již v době kamenné a bronzové. Rakouský císař Leopold I. povýšil v roce 1713 Netvořice na městečko a při této příležitosti mu byl udělen i vlastní znak.V současné době patří k obci osady Maskovice, Dunávice, Tuchyně, Tuchyňská Lhota a Všetice. Počet trvale žijících obyvatel je 1100.
Sbor dobrovolných hasičů byl v Netvořících založen na jaře roku 1882. Hlavním iniciátorem byl kominický mistr p. Havlík, který se po založení sboru stal jeho prvním cvičitelem. Nedlouho po založení sboru byla také zakoupena první stříkačka u firmy Smékal a postavena hasičská kolna.
Významným obdobím v historii sboru byl rok 1900, kdy byl zakoupen a slavnostně vysvěcen vyšívaný prapor. (V roce 2000 byla dokončena renovace historického praporu, který byl nově vysvěcen.)
Do činnosti sboru zasáhly obě světové války. První tím, že odvedla z obce velkou část aktivních hasičů. A za druhé světové války bylo celé okolí Netvořic vystěhováno a bylo zde zřízeno cvičiště jednotek SS.
Po skončení druhé světové války začal sbor opět svou práci a se střídavými úspěchy tak činí dodnes.
Hasiči přispívají k tvorbě kulturního života v obci, starají se o své následovníky z řad mladých hasičů a v případě potřeby jsou připraveni pomoci svým spoluobčanům.


„Novodobá“ historie Sboru dobrovolných hasičů v Netvořicích je doložena až od roku 2004. Důvodem je nepochopitelné chování bývalého kronikáře pana Gabriela Vacha (mladšího), který dlouho odmítal předložit k nahlédnutí kroniku Sboru, až přiznal, že ji omylem spálil jeho syn při úklidu. Sbor tak přišel o doklad své činnost od konce 2.světové války až do roku 2003. Vzhledem k tomuto vážnému poškození Sboru byl p. Gabriel Vach (mladší) z SDH Netvořice vyloučen. Novou kronikářkou se stala Stanislava Švecová.
17. - 18. dubna 2004 se SDH Netvořice podílel na pořádání praktické odborné přípravy pro 21 jednotek SDH obcí okresu Benešov. Jednalo se o noční cvičení pětičlenných družstev s CAS, které na trase dlouhé 20 km čekalo množství úkolů. Základna byla v místní sokolovně.

5. března 2005 se naši členové podíleli na organizaci 10. celorepublikového hasičského plesu v Benešově.

Na konci prázdnin 2005 se konal 1. ročník Neckyjády na požární nádrži.

V průběhu roku 2006 hasiči s cisternou asistovali při natáčení seriálu „Hraběnky“ v okolí Vysokého Újezda a Teletína.

Všechny tradiční akce sboru byly uspořádány jako v minulých letech a u požární nádrže se konal 2. ročník Neckyjády. Členové SDH Netvořice se také jako pořadatelé zúčastnili Hasičského dne na Konopišti.
V roce 2007 dostali od obce hasiči do nájmu požární nádrž. V jejím okolí trénují na soutěže v požárním sportu a pořádají další akce. A tak k již tradičním hasičským činnostem přibyly na jaře také rybářské závody pro děti i dospělé a na podzim výlov.

Na začátku roku 2007 byly spuštěny internetové stránky sboru. Na nichž je možno sledovat dění ve Sboru a také činnost jednotky SDH .

Rok 2007 byl ve znamení oslav 125. výročí založení SDH Netvořice. K této příležitosti Sbor na jaře uspořádal okrskové kolo soutěže v požárním sportu na hřišti TJ Sokol Netvořice. Hlavní akcí byly 16. 9. 2007 oslavy na Mírovém náměstí. Představila se zde jak historická, tak i současná hasičská technika a byly předvedeny ukázky zásahů hasičů. Slavnostní den zakončila taneční zábava na které plnému sálu místní sokolovny zahrála jedna z nejlepších současných dechovek – Babouci.

V roce 2008 vyjela jednotka k 17 událostem. Za zmínku stojí únorový požár truhlárny v Břežanech. Budova sice přišla o střechu, ale zásahem bylo uchráměno zařízení dílny.

1. března 2008 se v Týnci nad Sázavou konal celorepublikový reprezentační hasičský ples a naše hasičky zde působily jako hostesky.

Velkou radost všem udělal postup Martina Šebka až na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu, které se konalo v Trutnově. Zde Martin obsadil pěkné 30. místo.

Také mladí hasiči pod vedením Hany Berkové dosahují pěkných výsledků v různých hasičských soutěžích.

U pronajaté požární nádrže si hasiči vlastními silami vybudovali chatu na uložení materiálu na požární sport a také jako základnu pro pořádání různých akcí. Tato chatka je zatím jediným přijatelným zázemím Sboru, protože stávající hasičská zbrojnice (používaná jen s malými úpravami od r.1927) již dosluhuje a k aktivitám jednotky i sboru je nedostačující.

Na konci roku 2008 obdržela jednotka další automobil. Je jím Škoda Favorit, který byl bezplatně převeden od HZS Středočeského kraje.

Rok 2009 bude spojován s několika velkými požáry v katastru obce. První ve Všeticích (9.srpna 2009), byl pozdě zpozorován a tak shořela celá stodola a střecha obytného stavení. Druhým byl požár v domku pí.Bartákové v Netvořicích (29.října 2009). Díky rychlému zásahu místní jednotky byly požárem zasaženy pouze dvě místnosti a nedošlo k rozšíření požáru do dalších prostor domku. Podstatné u obou případů je to, že při nich nebyl nikdo zraněn.

Na konci roku 2009 se začalo intenzivně jednat o výstavbě nové hasičské zbrojnice a tak hasičům svitla naděje na lepší zázemí, které si rozhodně zaslouží.
N3O9oaMkd92h4OSAw1MWR7vCE8Mdx0qILKyS5D_G2jqjnGEnQp0n6iIRZBsunXCnCyl8M3U.jpg
Těšíme se na vaši další návštěvu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one