Mladí hasiči

Přípravka Loutí
Družstvo přípravky se zúčastnilo 12.4.2014 – 13.4.2014 soustředění v Loutí. Mladí hasiči se učili nové disciplíny: požární útok CTIF, požární útok na sucho, 60m s překážkami.
Plamen jaro Načeradec
Dne 10.5.2014 se mladí hasiči zúčastnili jarního kola hry Plamen v Načeradci. Během celého dne děti bojovaly o co nejlepší umístění, ale moc se jim nedařilo. Družstvo mladších obsadilo 10. místo z 11-ti zúčastněných a družstvo starších 14. místo z 15-ti zúčastněných. Družstvo mladších hasičů mělo na jarní soutěži premiéru.
Soustředění
Začátkem června 5.6.2014 – 8.6.2014 jsme se s našim kolektivem mladých hasičů vydali na soustředění do Krkonoš. Děti absolvovaly pěší výlety na Rezek, Dvoračky a rozhlednu Žalý.
Děti zažily spoustu legrace a soustředění se jim moc líbilo.

Festival přípravek
Dne 13.9.2014 se přípravka zúčastnila druhé soutěže festivalu přípravek na oddychové loučce v Komořanech. Šest družstev bojovalo v těchto disciplínách: štafeta požárních dvojic, požární běh, člunkový běh a požární útok na hořící domeček. Po loňském nezdaru se naše družstva umístila na 1. a 6. místě. Děti byly velice nadšené z medailí a poháru.

Plamen a dorost Střezimíř
Dne 4.10.2014 se náš kolektiv mladých hasičů a dorostu zúčastnil podzimního kola hry Plamen ve Střezimíři. V závodě požárnické všestrannosti obsadili mladší hasiči 4. místo a starší 15. místo. V kategorii dorostenců jednotlivců byly všechny tři kategorie sloučeny do jedné, čímž vzniklo to, že proti sobě soutěžily věkové kategorie 13 - 18 let. Náš střední dorostenec Matěj Charbuský obsadil 3. příčku, mladší dorostenec Petr Pešek se statečně pral se starší, silnou konkurencí a nakonec obsadil 6. příčku. Zatím není vůbec nic ztraceno, o vítězích a postupu na krajskou soutěž rozhodne jarní kolo.
Plamen + dorost jaro Sedlec
V sobotu 4. května se v Sedlci konalo jarní kolo soutěže mladých hasičů a dorostu. Náš kolektiv obsadil v celkovém pořadí konečnou 13. pozici ze 14. zúčastněných družstev. V kategorii dorostu-jednotlivci náš jediný závodník Jiří Doležal nenašel protivníka suveréně zvítězil a zároveň postoupil do krajského kola.

Kraj dorostu Hořovice
V dorostenecké kategorii jsme v letošním roce měli zastoupení pouze v kategorii jednotlivců. Byl jím Jiří Doležal, který v okresním kole dne 4. května v Sedlci nenašel konkurenta a na plné čáře zvítězil. Zároveň postoupil do krajského kola, které se konalo 23. června v Hořovicích na Berounsku. Ve velmi vysoké konkurenci, jejíž kvalita se mimo jiné rok od roku zvyšuje a zvyšuje, nakonec Jiří obsadil krásnou šestou pozici z 19-ti zúčastněných dorostenců. Velmi dobrým výsledkem tak zakončil své působení v dorostenecké kategorii, během kterého se celkem třikrát zúčastnil krajského kola a nejednou urputně bojoval o postup na mistrovství ČR. Pokaždé chyběl pouze maličký krůček, jako například v roce 2011, kdy to byla pouhá jedna desetina sekundy.

V letošním roce došlo k úpravě pravidel dorostu, týkající se věkové hranice pro účast na soutěžích. Posunutím těchto hranic bohužel všichni naši dorostenci a dorostenkyně přišli o možnost naposled zasáhnout do této kategorie. Z tohoto důvodu se v ročníku 2013/2014 nikdo z našeho sboru soutěže dorostu neúčastní. V příštím roce se polepšíme. Již nyní se mi začínají hlásit noví zájemci o soutěžení.

Výlet mladých hasičů Krkonoše 7. – 9.6.2013
Ve dnech 7. – 9.6. jsme pro mladé hasiče uspořádali výlet na chatu nedaleko obce Vítkovice v Krkonoších.

Stanování a chytání ryb
Ve dnech 3. -4. srpna bylo u požární nádrže uspořádáno večerní chytání ryb pro děti a následné stanování. Během večera si děti mohly opéct vuřty. Poklidnou a příjemnou atmosféru narušila noční silná bouřka.

Festival přípravek
Dne 28.9.2013 se přípravka zúčastnila první soutěže festivalu přípravek, kterou ogranizoval
SDH Cholupice.Během dne se soutěžilo celkem ve čtyřech disciplínách: štafeta požárních dvojic, požární běh, překážkový běh a požární útok hořící domeček. Po celkovém sečtení a vyhodnocení se naše družstvo umístilo na hezkém 4. místě.


Podzimní kolo soutěže mladých hasičů a dorostu, 12.10.2013 Jizbice
Dne 12.10.2013 se konalo podzimní kolo hry plamen v Jizbici u Čechtic.
V závodě požárnické všestrannosti hlídky mladých hasičů plnily tradiční úkoly: střelba ze vzduchovky, základy topografie, zdravověda, uzle, překonání příkopu po vodorovném laně, aj. Družstvo mladších obsadilo 9. místo z celkových 12družstev. Družstvo starších obsadilo 18. místo z celkových 19družstev.
Ve dnech 5. a 6. května jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen v Čechticích. Po několika letech bylo jarní kolo opět dvoudenní a tak si v sobotu večer mohli soutěžící zařádit na připravené dětské diskotéce. Během celého víkendu jsme bojovali o co nejlepší umístění a i přes několik nepříliš podařených disciplín jsme obsadili hezké 8. místo z 18ti zúčastněných družstev.

V polovině května jsme s našim kolektivem uspořádali výlet na Měřín do plaveckého bazénu. Děti zažily ve vodě spoustu legrace a výlet se jim moc líbil.

25.května proběhla ve školce Andersenova noc a paní Povolná nás požádala o pomoc. U požární nádrže jsme připravili techniku, rozložili výzbroj a výstroj a náš kolektiv provedl ukázku požárního útoku, která se žáčkům ze školky tolik líbila, že jsme ji museli ještě jednou zopakovat. Všechny děti měly možnost si za pomoci dospělých hasičů vyzkoušet stříkat z proudnice.

V neděli 27.května jsme s našimi dorostenci zamířili do Staré Boleslavy, kde se konala okresní soutěž dorostu, tentokrát spojena pro čtyři okresy. V kategorii dorostenek se Kristýna Jarešová umístila na celkovém 5. místě. V kategorii dorostenců obsadil Štěpán Kareš 6. příčku a Jiří Doležal se stal absolutním vítězem tohoto dne a zároveň postoupil do krajského kola. I přes velmi nízký počet soutěžících a brzký začátek soutěže, jsme se na cestu domů vydali až v pozdních odpoledních hodinách.

9. června jsme se zúčastnili soutěže zvané Veselá diabolka, která se konala již tradičně v Chotýšanech. Děti střílely na terče ve vzdálenosti deseti metrů. Dále byly pro děti připraveny doplňkové soutěže, kterými bylo přetahování lanem, hod hadicí na kuželky apod.

Začátkem června jsme si s kolektivem u požární nádrže opékali buřty a klobásy. K tomu nám některé děti předvedly své umění s hudebními nástroji.

18.6. jsem s Jirkou Doležalem vyrazil do Rakovníka na krajskou soutěž dorostu. Za tropického počasí si Jirka soutěž velmi dobře rozběhl ve „stovce“. Testy z oblasti požární ochrany zvládl bez jediné chybičky a zbývala poslední disciplína, kterou byl dvojboj. Průběžné 4. místo slibovalo závěrečný boj o stupně vítězů a zároveň postup na Mistrovství České republiky. Našemu dorostenci se však obnovilo zranění kotníku a tak nakonec Jirkovi o jednu vteřinku utekla bedna a skončil na velmi dobrém 6. místě z 22 zúčastněných. Jirkovi patří velký dík za bojovnost a reprezentaci sboru. Opět se potvrdilo, že i v tak kvalitní konkurenci se neztratíme.

Po prázdninové pauze přišla oslava 130. výročí založení našeho sboru, kde jsme se také zúčastnili slavnostního průvodu. Po ukázce zásahové jednotky Městyse naše děti předvedly netradiční požární útok, který byl ztížen o překonání překážek CTIF. Za hezkou podívanou děti sklidily potlesk a po zbytek dne si prohlížely hasičskou techniku.

Celé září jsme se u požární nádrže připravovali na podzimní soutěž mladých hasičů a dorostu, která se tentokrát konala začátkem října v Kvasejovicích. Za příjemně slunného podzimního počasí náš kolektiv obsadil 15. místo z 20. družstev. Né vždy se daří podle představ, ale máme před sebou ještě jarní kolo, ve kterém zabojujeme o zlepšení celkového umístění. V dorostenecké kategorii nás velmi postilha různá zranění a onemocnění, a tak se soutěže zúčastnil pouze Jiří Doležal, který při 100 m s překážkami i přes pád z kladiny v prvním rozběhu obsadil 2. příčku. V branném závodě nenašel konkurenci a o třídu porazil všechny své soupeře. Průběžně mu patří první příčka, kterou musí na jaře ještě obhájit.

V září Iveta Slancová nejprve provedla nábor mladých hasičů v první třídě a poté v říjnu ve školce nábor dětí do přípravky, kam patří děti ve věku 3 – 6 let. V tuto chvíli má jediná přípravka na benešovském okrese 9 členů. Pro tyto děti uspořádali Iveta a Jiří Slancovi výlet na stanici hasičského záchranného sboru do Jílového, kde mohli obdivovat nejen techniku, ale také zázemí tamních hasičů. Přípravka se nyní schází každou středu v místní sokolovně.

 

V sobotu 9. října 2010 se konalo podzimní kolo hry Plamen a dorostu. Za slunečného počasí se sjela družstva z benešovského okresu k požární nádrži do Netvořic.

Po úvodním nástupu odstartoval závod požárnické všestrannosti, ve kterém soutěžící zdolávali nástrahy místního terénu a plnily úkoly na stanovištích, kterými byly mimo jiné střelba ze vzduchovky, uzlování, určování azimutu nebo zdravověda. V kategorii mladších si s úkoly nejlépe poradilo družstvo ze Sedlce před Vrcholovými Janovicemi a Jemništěm. Ve starší kategorii jsme měli dvě první místa, která obsadil Sedlec a Střezimíř, ale také dvě 3. místa, která patřila domácím Netvořicím a Heřmaničkám. Jednoduchou úlohu měli dorostenecká družstva, neboť jak děvčata ze Sedlce, tak chlapci ze Střezimíře byli ve své kategorii sami, tudíž obsadili 1. příčky.

Čtyři dorostenky jednotlivkyně bojovaly o nejlepší umístění. Nakonec se nejlépe umístila Kateřina Šandová z Kondrace před triem děvčat z Jemniště Terezou Šváchovou, Šárkou Kahounovou a Ivetou Marešovou.

Dorostenci jednotlivci sváděli urputný souboj o umístění „na bedně“. V braném běhu zvítězili chlapci z Netvořic – Patrik Kopečný, Jiří Doležal a Jan Břicháček.

Současně s přespolním během probíhal běh na 100 m přehážek. Z dorostenek zvítězila Ivana Včeláková ze Sedlce s časem 22,28 s před svými kolegyněmi Eliškou Beranovou a Nikolou Kabíčkovou. Z chlapců zvítězil Martin Deré z Načeradce s časem 20,81 s. V těsném závěsu skončili netvořští Jiří Doležal a Patrik Kopečný.

Mladí hasiči soutěžili v běhu na 60 m s překážkami. Mladší kategorii ovládl Martin Křemen z Načeradce s časem 18,72 s, hned za ním skončila děvčata Veronika Přibylová (Načeradec) a Aneta Cedivodová (Střezimíř).

Ze starších si nejlépe vedla Kateřina Čechová z Načeradce s časem 16,53 s, Tereza Chocholoušková a Jana Kosíková ze Sedlce.

Všem soutěžícím patří pochvala za vzornou přípravu a za kvalitní podané výsledky.

Velké poděkování patří také hasičům z Netvořic, kteří se zasloužili o hladký průběh celé soutěže.

Fotogalerie: http://hasici-netvorice.rajce.idnes.cz/Plamen_Netvorice%2C_9.10.2010/

 

 


 

Ve dnech 15. - 27. července se kolektiv mladých hasičů v počtu čtyř děti plus dva vedoucí zúčastnil mezinárodního hasičského tábora v Polské vesničce Lubin.
Akce se zúčastnily děti z Polska, Maďarska, později i starší děti z Moldávie. Českou republiku reprezentoval pouze náš sbor.
Děti prožily hezkých 12 dní plných nezapomenutelných zážitků.
Všem zúčastněným patří dík za vzornou reprezentaci sboru.Fotogalerie:

http://hasici-netvorice.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_hasicsky_tabor_Polsko/

 V sobotu  15.května 2010 se naše mládež zúčastnila jarního kola hry Plamen v Jankově. Z důvodu nepříznívého počasí byla soutěž zkrácena na pouze 3 disciplíny.

Při požárním útoku CTIF se děti nevyvarovali zbytečných chyb a obsadili 12. příčku. Požární dvojice také nedopadly podle našich představ, což podtrhuje 7. místo.

Diváci dlouho čekali na kvalitní požární útok. Až do chvíle, než nastoupilo  družstvo SDH Netvořice. Čas 24:37 ocenilo mnoho přihlížejících bouřlivým potleskem, neboť se jednalo o nejlepší požární útok celé soutěže.

V celkovém pořadí SDH Netvořice obsadilo pěkné 7. místo.

Všem zůčastněným patří poděkování.

 


 

 

29515_123874230971863_100000478599978_250176_5714511_n.jpg
29515_123874237638529_100000478599978_250177_7197929_n.jpg
29515_123874254305194_100000478599978_250179_2129733_n.jpg
29515_123874257638527_100000478599978_250180_870775_n.jpg
Dne 10. října 2009 se družstvo mladých hasičů pod vedením Hany Berkové a Martina Šebka zúčastnilo podzimního kola požární hry Plamen, které se konalo v Jankově. Z důvodu onemocnění několika mladých hasičů jsme mohli postavit pouze jednu hlídku na braný závod. Vsedili jsme tedy vše na jistotu. V této disciplíně byli naši reprezentanti na trati dlouhé zhruba 3 km postupně prověřeni ve střelbě ze vzduchovky, poznávání věcných a PHP prostředků, překonávání lana zavěšeného mezi stromy, či vázání uzlů.  Ve velmi kvalitní konkurenci naše družstvo obsadilo velmi dobré 7. místo, které je dobrou výchozí pozicí pro pokračování v jarní části soutěže.
Všem soutěžícím i vedoucím patří veliký dík za dobře odvedenou práci a za  reprezentaci SDH a Městyse Netvořice.
PA100003.JPG
PA100006.JPG
PA100007.JPG
PA100015.JPG

Dne 9. května se družstvo Netvořských mladých hasičů zúčastnilo jarního kola hry Plamen v Krhanicích. Naše děti vstupovali do soutěže z průběžného osmého místa, které obsadily v podzimním kole. Po sečtení všech výsledků naše družstvo obsadilo krásné 5. místo, ke kterému velmi dopomohl 3. nejlepší požární útok.

Složení soutěžního družstva: Marek Antonín, Pikous Josef, Doležal Jiří, Skřivan Jiří, Kareš Štěpán, Berka Vítek, Jarešová Kristýna, Žižková Pavlína a Berková Lucie.

Trenéři družstva: Berková Hana a Šebek Martin


Všem soutěžícím i trenérům patří poděkování za práci a odvedené výkony.

 Foto: http://hasici-netvorice.rajce.idnes.cz/Plamen_Krhanice_9.5.2009/

  


N3O9oaMkd92h4OSAw1MWR7vCE8Mdx0qILKyS5D_G2jqjnGEnQp0n6iIRZBsunXCnCyl8M3U.jpg
Těšíme se na vaši další návštěvu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one