7. ledna vyjela jednotka k požáru nízké budovy do Hostěradic. Jednalo se o požár lednice ve stodole, který v zárodku zlikvidovali kolegové z Kamenného Újezdce.

V březnu vyjela jednotka k požáru Jawy v Brodcích. Jednalo se o požár haly v plném rozsahu. Část jednotky prováděla hašení objektu za pomoci dýchací techniky a druhá část jednotky zajišťovala kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu, nejprve z hydrantu v areálu firmy Metaz a později z čerpacího stanoviště v Brodcích.

16. dubna vyjela jednotka ke zdolání požáru travního porostu mezi Chářovicemi a Týncem nad Sázavou

4. května vyjela jednotka na technickou pomoc na vyhlídku u Nové Rabyně. Jednalo se o odstranění velkého suchého stromu, který byl opřený o sloup el. vedení.

10. května vyjela jednotka k požáru travního porostu v Blaženicích, který byl způsoben výbuchem trafostanice.

Záplavy 2. 6.– 4.6.2013
Ve dnech 2. – 4.června zásahová jednotka městyse pomáhala občanům, kteří byli zasaženi povodní v Netvořicích, Dunávicích, u Vojtěchovského mlýna, v Tuchyni, Tuchyňské Lhotě a v Loutí. Prováděli jsme odčerpávání vody převážně se sklepů a studen pomocí plovoucího čerpadla, PS 12, PS 8 a s CAS 25 Škoda 706 RTHP, dále plnění pytlů pískem a stavění protipovodňových hrází z pytlů s pískem.


Úklid po záplavách – Davle 8.6. - 9.6.2013
Ve dnech 8.-9. června jsme se s CAS 25 Škoda 706 RTHP zúčastnili odklízení následků povodní v Davli.

10.6.2013 Vyjela jednotka na technickou pomoc do Chářovic . Jednalo se o odčerpávání vody.

6. července vyjela jednotka na technickou pomoc do podměsta, kde byly spadlé stromy na včelí úly.

Ve středu 24. července ve 22:17 byla jednotka vyslána k požáru lesa a odpadu v Blaženicích. Jednotka provedla uhašení ohně a důkladné ochlazení okolního porostu nasazením 1C proudu. Naše jednotka byla na místě jako první, dále HZS Jílové u Prahy a JSDH Neveklov.

V Pondělí 29. července po 10. hodině vyjela jednotka k požáru Jawy v Brodcích. Jednalo se o požár haly v plném rozsahu. Jednotka prováděla společně s dalšími jednotkami ochlazování okolí a dohašování požářiště. Další jednotky na místě: HZS Benešov u Prahy, JSDH Pecerady, JSDH Bukovany, JSDH Krhanice, JSDH Kamenný Újezdec a JSDH Zbořený Kostelec.

30. července vyjela jednotka k odstranění nalomeného stromu na Měříně, který hrozil pádem. Jednotka strom rozřezala a odklidila.

V neděli 4. srpna v 9:30 vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na osobní automobil na Rabyni. Jednotka po příjezdu na místo strom rozřezala a odklidila, aby mohl majitel s vozidlem odjet.

V neděli 4. srpna v podvečerních hodinách jednotka zasahovala po silné bouři a větrné smršti. Nejprve odklízela spadlý strom na Malé Straně, který částečně zasahoval do potoka, čímž hrozilo jeho zanešení a rozvodnění. Jednotka strom rozřezala a odklidila.
Dále vyjela jednotka do osady Proudy u Krňan, kde spadané stromy uvěznili dva osobní automobily. Po příjezdu na místo jednotka pomocí motorové pily rozřezala a odklidila spadané stromy a umožnila průjezd uvězněným vozidlům.

V pondělí 5. srpna vyjela jednotka k nakloněnému stromu mezi Teletínem a Krňanami, který hrozil pádem na silnici. Jednotka daný úsek prohledala, ale žádný nakloněný ani jinak hrozící strom nenašla. Po informaci z operačního střediska se vrátila na základnu.

29.9.2013 vyjela jednotka s CAS 25 Š706 a DA Ford Transit k požáru kůlny do Neveklova. Po příjezdu na místo již byl požár pod kontrolou.

31.10.2013 v ranních hodinách vyjela jednotka s CAS 25 Š706 k požáru balíků slámy na křižovatce u vojtěchovského kravína. Jednotka po příjezdu na místo pomocí jednoho C proudu provedla uhašení, následně ženijním nářadím balíky rozhrabala a důkladně uhasila. Další složky IZS na místě: HZS Benešov.

V sobotu 23.11.2013 provedla jednotka s CAS 25 Š706 technickou pomoc pro městys Netvořice, kterou byl dozor při pálení odpadu přírodního charakteru na hromadách na kopci Šiberném nad Netvořicemi.

25.11.2013 vyjela jednotka k požáru maringotky ve Vysokém Újezdě. Po příjezdu na místo jednotka pomocí jednoho C proudu provedla uhašení objektu. Přítomnost osoby v objektu se naštěstí nepotvrdila, přítomnost propan-butanové láhve ano. Láhev byla vynešena a ochzena vodou. Z objektu byl následně vynošen doutnající nábytek a byl důkladně prolit vodou, aby nedošlo k dalšímu vznícení. Jednotka byla na místě jako první hned za policií ČR – Týnec nad Sázavou. Další složky IZS na místě: HZS Jílové u Prahy, ZZS Benešov, JSDH Neveklov.
11. a 12. ledna jsme společně s policií ČR pátrali po ztracené ženě z Radějovic. Prohledávali jsme oblast v okolí Všetic, Neveklova, Vysokého Újezda, Nové Rabyně, Jablonné nad Vltavou a Měřína, kde byla prochladlá žena 12. ledna v poledne nalezena.

9. března jsme byli vysláni do Zahradní ulice v Netvořicích, kde vycházel kouř ze sklepních prostor. Díky brzkému zjištění majitele a včasnému zásahu naší jednotky v dýchacích přístrojích nedošlo k téměř žádným škodám na majetku ani na lidském zdraví.

17. března jsme v odpoledních hodinách vyjeli k požáru trávy v chatové oblasti Měřín.

17. března jsme byli ve večerních hodinách vysláni k požáru chaty v Třebsíně.

26. března jsme po poledni vyjeli do lokality Strážovice – Interlov u Křečovic, kde hořel travní porost a hrozilo rozšíření ohně do lesa. Na místě zasahovalo celkem 8 hasičských cisteren z okolí. Nakonec shořely cca 2 ha trávy, ale rozšíření plamenů do lesa se podařilo zabránit.

29. dubna - Požár lesa mezi Větrovem a Vysokým Újezdem

4. května - Požár lesního porostu v nepřístupném prostoru nedaleko Lešan

18. června - Požár odpadu v Maskovicích

29. června - Spadlý strom přes silnici II/105 směrem na Všetice

1. července - Požár lesní hrabanky v Háji u Dunávic

11. července - Požár chaty u rybníka mezi Teletínem a Vysokým Újezdem

4. listopadu - Spadlý strom na komunikaci mezi Netvořicemi a Lešanami na silnici II/105

18. listopadu - Požár dílny na Větrově

18. listopadu - Požár u prasečáku nedaleko Všetic
N3O9oaMkd92h4OSAw1MWR7vCE8Mdx0qILKyS5D_G2jqjnGEnQp0n6iIRZBsunXCnCyl8M3U.jpg
Těšíme se na vaši další návštěvu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one